درباره گروه طرفه

این گروه در شهریور ماه سال هزار و سیصدو هفتاد شش شمسی با هدف ایفاء نقشی مفید و موثر در حوزه های IT و اطلاع رسانی فعالیت خود را آغاز نموده است و  در گذر زمان با افزایش سطح خدمات و محصولات خود نسبت به تفکیک حوزه های کاری و تشکیل کارگروه ها و شرکتهای تخصصی و مستقل اقدام نمود و در حال حاضر با همکاری و حضور در نه شرکت و موسسه  و چهار  کارگروه  تخصصی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سعی در خدمتگزاری و تلاش در راستای اهداف خود دارد.

دوران سختی طی شده و آرزوی آسانی و راحتی می رود؛ امید که همگان در پناه ایزد منان و الطاف و اراده او به منتهای آرزوها و خواسته های خود برسند.

تماس با ما

 


View Larger Map

 

  021-22899643-6
  info[at]torfehgroup.com
  تهران ،خیابان شریعتی، خیابان شهید داودگل نبی، شماره 14